Johan Kuylenstierna - VD Kodify AB - ett konsultföretag i Malmö
Johan Kuylenstierna - VD Kodify AB - ett konsultföretag i Malmö

Ett konsultbolag i Malmö

B3 Kodify AB är ett IT-konsultbolag med basen i Malmö, men som arbetar över hela Öresundsregionen, ja till och med över hela världen om det ges tillfälle. Vi strävar efter att våra konsulter ska arbeta med den mest moderna tekniken och arbetsmetoderna. Cloud-teknologier inom AWS, Azure och GCP och metoder som DevOps ligger oss därför varmt om hjärtat. När det kommer till Management så kan våra projektledare både jobba med klassisk projektledning, men även jobba agilt med t.ex. Scrum eller SAFe.

Vårt mål är att ha de mest nöjda medarbetarna och de nöjdaste kunderna. Vår strategi för detta är helt enkelt att försöka lyssna på dem. Om vi inte lyssnar på vad våra kollegor och anställda säger så kommer vi till sist att tappa dem. Därför ser vi det som en självklarhet att när vi anställer någon så är det för att vi tycker hen passar in bra i gänget och på Kodify.

Det finns säkert över 100 konsultbolag i Malmö och då undrar du säkert varför du ska välja just Kodify? Vi sätter våra medarbetare i första rummet, ja, framför våra kunder. Det är ju så väldigt enkelt att förklara varför vi gör så. Har vi inga konsulter, så kan vi inte hjälpa våra kunder.

Men varför ännu ett konsultbolag i Malmö?

Det finns som sagt många konsultbolag i regionen, men jag tycker att det finns utrymme för ännu ett. Att starta Kodify har länge varit en dröm för mig och när jag nu fick chansen att stärka B3 Consulting Group med att bygga ett nytt konsultbolag i Malmö så var svaret väldigt enkelt.

Att satsningen ska bygga på ett fokus inom Cloud och DevOps kändes också naturligt. Detta är framtiden inom systemutveckling och vi vill att våra konsulter ska ha ett fokus på det som är långsiktigt och modernt. Givetvis behöver man ha en solid grund och kompetens som systemutvecklare och hantera klassiska programmeringsspråk som t.ex. Java, C# eller C++. En grund i traditionell programmering med en modern touch av tekniker som till exempel React, Angular eller varför inte Golang.

Vi är ett härligt gäng som drivs av och brinner för det vi gör. Tillsammans är vi ett team av entusiastiska kollegor som har en målsättning att leverera ett mervärde till våra kunder och få dem att utvecklas tillsammans med oss inom systemutveckling och management. Vi kan erbjuda våra experter att jobba på plats ute hos kund eller inhouse hos oss i ett distans-åtagande. Vi växer tillsammans genom att vi kontinuerligt hjälper varandra, kompetensutvecklar oss och har kul ihop. Vi vill se våra konsulter utvecklas och bli delaktiga i vår gemensamma resa. På Kodify hjälps vi åt vare sig det handlar om teknik eller andra utmaningar. Vi finns där för att tillsammans utvecklas - som bolag men även som individer.

Kodify jobbar tillsammans med andra konsultbolag i Malmö och regionen. Genom detta nätverk av partners kan vi nå fler kunder och hjälpas åt att bli ett av de bästa konsultbolagen i Malmö.


B3 Consulting Group

Sven Uthorn - VD B3 Consulting Group
Sven Uthorn - VD B3 Consulting Group

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom IT och management. Den starka företagskulturen präglas av kundfokus, entreprenörskap och konsulternas ständiga utveckling. Idag är vi över 700 medarbetare och omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK. B3 är strategisk partner till flera av Sveriges större företag och organisationer. Tillsammans utforskar vi digitaliseringens möjligheter både inom innovation och effektivisering. Vi levererar hela projekt- och funktionsåtaganden med team av erfarna specialister, eller tar olika specialistroller i uppdragsgivarens organisation. Hos B3 möter du konsulter med både erfarenhet och förmåga att leda större förändringsprojekt. Vi fokuserar därför vår rekrytering på medarbetare med minst tio års erfarenhet. Det betyder att varje ny medarbetare bidrar med kompetens, erfarenhet och ambitioner - och inte minst med sitt personliga nätverk. 


Vår filosofi

B3 Consulting Group startade 2003 under namnet B3IT. Målet var att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag för våra uppdragsgivare, för våra konsulter och för våra investerare. En ambition vi hållit fast vid genom åren.

B3 har en tydlig profil; erfarna medarbetare med helhetssyn och drivkraft. Experter som älskar att lösa problem, fånga nya idéer och genomföra kloka strategier. Med erfarenhet från många olika projekt är det helt enkelt lättare att förstå vad som behöver göras och hur det ska gå till. För B3 är tillväxt ett medvetet vägval och varje medarbetare som kommer in bidrar med kompetens, erfarenhet, ambition och nätverk.

Vår medarbetarfilosofi är enkel, vi litar på varandra. Här råder stor individuell frihet vad gäller tid, uppdragsinriktning och kompetensutveckling. Vi månar om en levande företagskultur som inte bara bjuder på utmaningar, utveckling och uppmuntran utan även en kul tid tillsammans. Vi vet att passion, metoder och förmåga är det som till slut avgör resultatet.

Kodify är en del av B3 Consulting Group. B3 driver många dotterbolag och Kodify är ett av dem. När man pratar om konsultbolag i Malmö så har B3 Consulting Group inte mindre än 4 stycken som arbetar på den skånska marknaden. Det är B3 Kodify, B3 Nuway, B3 Thirdbase och B3 Healthcare. Alla vi arbetar tillsammans och totalt är vi ca 75 personer. Kodify är det nyaste av B3's konsultföretag i Malmö som startades under Q2 2020.


Lite om vårt fokus - DevOps

På Kodify har vi konsulter inom framför allt systemutveckling. Som tidigare nämnts är det de klassiska programmeringsspråken som fortfarande är de mest gångbara ute hos våra kunder, men vi ser också att de moderna uppstickarna (GO och React som exempel) tar plats där ute. Men inte nog med att vi måste ha de bästa utvecklarna i stan, de ska ju kunna arbeta enligt DevOps-metoden också. Om du inte riktigt vet vad det innebär, så kommer här en kort beskrivning:

Konsultbolag Malmö | Sverige
Konsultbolag Malmö | Sverige

"DevOps är en samling av arbetssätt som kombinerar mjukvaruutveckling (Dev) och IT-Operations (Ops). Detta gör man med målsättningen att korta ned tiden för systemutvecklingens livscykel och att kontinuerligt kunna leverera nya releaser med högre kvalité"


För att lista några punkter som man oftast vill inkludera när man tänker DevOps:

 • Coding - kodutveckling och granskning, verktyg för hantering av källkod, sammanslagning av kod
 • Building - (CI) verktyg för kontinuerlig integration, byggstatus
 • Testing - automatiska testverktyg som ger snabb feedback
 • Packaging - artefaktförvar, stage/test -installation av applikationer före produktionsinstallation
 • Releasing - (CD) change management, release-godkännanden, release-automatisering
 • Configuring - infrastrukturkonfiguration och -hantering, infrastruktur som kodverktyg
 • Monitoring - applikationsprestanda, slutanvändarupplevelse

Genom att få in detta i samma utvecklingsteam så slipper du det traditionella slitet och bråket mellan utvecklings och operations -avdelningarna. Du får också ett snabbare och mer kvalitativt resultat som kommer att spara tid och pengar för företaget. På Kodify kan du få hjälp med att bygga ett team av DevOps-kompetens. Det kan vara helt uppbyggt av konsulter, eller bara delvis. Vi hjälper era anställda att anamma dessa metoder och ser till att ni snabbt kommer på banan med ert nya vassa DevOps-team. Det finns några konsultbolag i Malmö och Skåne som jobbar med detta, men Kodify är det bolaget som har störst fokus. Låter detta som ett bolag du vill jobba tillsammans med eller varför inte jobba hos? Kontakta oss! 

Lite om vårt fokus - Cloud

Vårt fokus på Cloud sträcker sig över hela spektrat. B3 Consulting Group är partners med både Microsoft och Amazon och vi är i startgroparna med Google. Men vad är det man menar när man säger "Cloud"? Det är ju ganska mycket som ryms inom dessa ramar. 

 • Hosting - istället för en lokal server så har du en cloud-server.
 • SaaS - Software as a Service
 • IaaS - Infrastructure as a Service
 • PaaS - Platform as a Service
 • Cloud Strategy
 • Cloud Transition (flytta till Cloud)
 • Cloud Readyness Assesment - Är man redo för att flytta till Cloud?

Allt detta ryms inom ramen för vad man kan göra med Cloud. Inom kort kommer vi att utveckla ännu mer om vad detta innebär. Detta tillsammans med vårt DevOps-fokus och med en tyngd på systemutveckling gör oss till ett av få konsultbolag i Malmö som kan leverera hela konceptet. 

Det finns ju andra konsultbolag i Malmö som har liknande kompetens men då är den mer utspridd och inte nischad på det sätt som hos B3 Kodify. Vi vill kunna stötta våra kunder med teknik och kompetens för att klara framtidens krav och vi vill att våra konsulter ska ligga i framkant när det kommer till att ha rätt kompetens.